Andreas & Sabine Röhm
Diakonin (Diakonie)
Monika Heitmann